Laksovprisen 2014 går til Robin Hood Huset i Bergen

Laksovprisen 2014 går til Robin Hood Huset i Bergen
Laksovprisen 2014 går til Robin Hood Huset i Bergen
Amalie Laksovs minnepris 2014 går til Stiftelsen Robin Hood Huset for å hedre stiftelsens arbeid med å yte hjelp til økonomisk vanskeligstilte i Bergen. Prisen deles ut onsdag 26. november i Raftohuset, i etterkant av fakkeltoget på Møhlenpris. Fakkeltoget avholdes til minne om jødene som ble hentet fra sine hjem høsten 1942 og sendt til Auschwitz.

Stiftelsen Robin Hood Huset ble opprettet i 2004. Stiftelsen er et prakteksempel på hva et frivillig initiativ kan gjøre for å hjelpe mennesker i lokalmiljøet som av ulike årsaker befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon. På den måten er stiftelsen med på å ivareta grunnleggende menneskerettigheter som likeverd, menneskers krav på en minimum levestandard og retten til utdanning og arbeid. Stiftelsens formål er å tilby økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende et rusfritt og livssynsnøytralt møtested for å dele erfaringer, trekke på hverandres ressurser og få hjelp til selvhjelp.

Amalie Laksovs Minnefond har også lagt vekt på den hjelp Robin Hood Huset har gitt utenlandske arbeidssøkere fra EU-land. Det har i de senere år vært en betydelig tilstrømning av utenlandske arbeidssøkende til Norge, en gruppe som har vært svært viktig for flere yrkesgrupper her i landet. Det er imidlertid ikke alle som lykkes når de kommer hit, men de personer det ikke går så bra med hører man sjelden om i offentligheten. Stiftelsen Robin Hood Huset har for disse menneskene vært et viktig sted for videre hjelp i Bergen.

Stiftelsen Robin Hood Huset feirer 10-års jubileum den 26. november 2014. Styret i Amalie Laksovs Minnefond synes derfor det er ekstra gledelig å kunne tildele stiftelsen minneprisen på samme dag.

Amalie Laksov (f. Scheer) Minnefond til vern om menneskerettighetene ble opprettet av Amalie Laksov i 1983 til minne om hennes fire brødre, Carl, Benjamin, Harry og Leonard Scheer og hennes ektemann Håkon Laksov, som alle ble drept i Auschwitz 1943. I fondets statutter heter det at prisen skal deles ut til honorering av «personer eller institusjoner som gjennom sin handling, i skrift, tale eller ved kunstnerisk utfoldelse har forsvart menneskerettighetene og motarbeidet rasediskriminering og religionsforfølgelse».

Prisen er på kr. 30.000.

Program for arrangementet onsdag 26. november:

  • 18.00: Fakkeltoget starter på Møhlenpris (foran gamle Møhlenpris skole, Thormøhlens gate). Fakkeltoget avsluttes på Menneskerettighetenes plass ved Raftohuset.
  • 18.45: Appell v/ byrådsleder Martin Smith-Sivertsen.                                                    
  • 19.00:  Arrangement i Raftohuset i forbindelse med utdeling av årets Laksovpris. Innlegg fra prismottaker. Kunstnerisk innslag med ungdommer fra Fargespill og ved Paul Goldstein. Arrangementet varer ca. en time.

Styremedlemmene i Amalie Laksovs minnefond og daglig leder Marcos Amano (tlf. 947 87 048) ved Stiftelsen Robin Hood Huset kan treffes i Raftohuset fra kl. 18.45 onsdag 26. november.

Per Kristian Sebak, styreleder Amalie Laksov Minnefond.

Design & utvikling Sømme

© 2024 Amalie Laksovs Minnefond / Logg inn