Amalie Laksovs Minnefond

Amalie Laksov (f. Scheer) Minnefond til vern om menneskerettighetene ble opprettet i 1983 av Amalie Laksov (f. Scheer), til minne om hennes ektemann Håkon og fire brødre, Carl, Benjamin, Harry og Leonard, som alle ble deportert og myrdet i Auschwitz i 1943.

Midlene kom fra forretningen Grand Magasin som først ble opprettet tidlig i 1930-årene av Amalies foreldre Sara og David Scheer. Grand Magasin holdt til der Expert ligger i dag i «Gågaten» (Strandgaten). Forretningen ble beslaglagt under krigen, men med jernvilje og stor arbeidsinnsats fikk Amalie den omsider på fote igjen etter krigen, riktignok i betraktelig mindre format.

Aktuelt

 • Laksovprisen 2022 går til Tolketjenesten ved Bergen kommune

  Laksovprisen 2022 går til Tolketjenesten ved Bergen kommune for deres mangeårige innsats for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter for flyktninger og andre fremmedspråklige i Bergen.
 • Deborah Mukendi tok imot Laksovprisen 2020 på vegne av Skeiv Verden Vest

  Skeiv Verden Vest mottok Laksovprisen 2020

  Skeiv Verden Vest mottok Laksovprisen 2020 for deres innsats i å fremme og ivareta grunnleggende menneskerettigheter for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og skeive personer (lhbtiq) med minoritetsbakgrunn i Norge.
 • Skeiv Verden Vest

  Laksovprisen 2020 går til Skeiv Verden Vest

  Laksovprisen 2020 tildeles Skeiv Verden Vest for deres innsats i å fremme og ivareta grunnleggende menneskerettigheter for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og skeive personer (lhbtiq) med minoritetsbakgrunn i Norge.
 • Politioverbetjent Hilde Reikrås mottok Laksovprisen 2018

  Politioverbetjent Hilde Reikrås mottok Laksovprisen 2018 for sin innsats i DARK ROOM-etterforskningen. Seremonien fant sted i Raftohuset.
 • Laksovprisen 2018 går til politioverbetjent Hilde Reikrås ved Vest politidistrikt

  Amalie Laksovs (f. Scheer) Minnefond til vern om menneskerettighetene har besluttet å tildele Laksovprisen 2018 til politioverbetjent Hilde Reikrås ved Vest politidistrikt for hennes innsats i DARK ROOM-etterforskningen. Prisen deles ut mandag 26. november kl. 19.00 i Raftohuset, i etterkant av det årlige fakkeltoget til minne om jødene på Møhlenpris som ble deportert under 2. verdenskrig.
 • Cecilie Larsen og Sidsel Lundebø fikk Laksovprisen 2016

  Fullt hus under utdelingen av årets Amalie Laksovs (f.Scheer) minnepris til vern om menneskerettighetene til Cecilie Larsen og Sidsel Lundebø for deres engasjement med "Positiv inkludering".
 • Laksovprisen 2016 går til Cecilie Larsen og Sidsel Lundebø

  Amalie Laksovs minnepris til vern om menneskerettighetene 2016 tildeles Cecilie Larsen og Sidsel Lundebø for deres utrettelige og forbilledlige engasjement – «positiv inkludering» – for flyktninger i bergensområdet. Prisen deles ut lørdag 26. november kl. 19.00 i Raftohuset, i etterkant av fakkeltoget på Møhlenpris til minne om jødene som ble deportert under 2. verdenskrig.
 • Følg oss på Facebook

  Vi har opprettet en felles Facebook-side med 26. novemberkomiteen.
 • Tamilsk fløytegruppe fremførte egenkomponerte melodier, Mira Thiruchelvam på bambusfløyte, Dipha Thiruchevam på gitar og Jacob Hamre på Cajoon.

  Robin Hood Huset fikk Laksovprisen

  Amalie Laksovs minnepris til vern om menneskerettighetene gikk i 2014 til Stiftelsen Robin Hood Huset for å hedre stiftelsens arbeid med å yte hjelp til økonomisk vanskeligstilte i Bergen.
 • Laksovprisen 2014 går til Robin Hood Huset i Bergen

  Laksovprisen 2014 går til Robin Hood Huset i Bergen

  Amalie Laksovs minnepris 2014 går til Stiftelsen Robin Hood Huset for å hedre stiftelsens arbeid med å yte hjelp til økonomisk vanskeligstilte i Bergen. Prisen deles ut onsdag 26. november i Raftohuset, i etterkant av fakkeltoget på Møhlenpris. Fakkeltoget avholdes til minne om jødene som ble hentet fra sine hjem høsten 1942 og sendt til Auschwitz.
 • Aina Heldal Bøe fikk Laksovprisen 2013. Foto: Emil Weatherhead Breistein/Bergensavisen

  Aina Heldal Bøe fikk Laksovprisen 2013

  Laksovprisen 2013 gikk til Aina Heldal Bøe for hennes innsats i Nathan-saken. Prisen ble overrakt tirsdag 26. november i Raftohuset. I forbindelse med overrekkelsen holdt Aina Heldal Bøe et innlegg om sitt engasjement. Det var også opplesning av Jan Erik Vold og sang ved Irene Kanunda.
 • Utstilling: 70 år siden deportasjonene av jødene

  For å markere at det i 2012 er 70 år siden deportasjonene av jøder fra Bergen arrangerer Amalie Laksovs Minnefond en utstilling i samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek. Utstillingen ble åpnet i Bergen Offentlige Bibliotek 26. oktober av ordfører Trude Drevland.
 • UTSTILLING PÅ BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK: 70 års siden deportasjonene av jøder i Bergen

  Det er nå 70 år siden deportasjonen av jøder i Bergen. Dette vil vi markere med en utstilling i samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek. Utstillingen skal åpnes fredag 26. oktober klokka 11 av ordfører Trude H. Drevland.
 • Amdam forteller om bakgrunnen for oppsetningen

  Prisutdelingen 26. november 2011

  Laksovprisen 2011 ble overrakt den 26. november til skuespiller og regissør Stig Amdam. Amdam fikk prisen for sitt arbeid med teaterstykket «Et bedre sted», som ble oppført ved DNS vinteren/våren 2011.
 • Et bedre sted

  Amalie Laksovs Minnepris for 2011 går til Stig Amdam for oppsetningen av «Et bedre sted» ved Den Nationale Scene (DNS)

  Styret for Amalie Laksovs Minnefond vil med denne prisutdeling hedre Stig Amdam for arbeidet med teaterstykket «Et bedre sted», som ble oppført ved DNS vinteren/våren 2011. Skuespiller og regissør Stig Amdam har med «Et bedre sted» laget et sterkt teaterstykke om den grusomme udåden som ble utført mot jødene som bodde i Bergen i 1942.

 • Thomas Anthun Nielsen

  «Megafon» v/redaktør Thomas Anthun Nielsen

  Styret for Amalie Laksovs Minnefond vil med årets (2010) utdeling hedre det arbeidet Megafon gjør for vanskeligstilte mennesker. Megafon styrker deres økonomiske og sosiale rettigheter ved å tilby dem muligheten til et meningsfylt arbeid, og dermed muligheten til å skaffe seg inntekter gjennom egen innsats og til å få erfaring med arbeidslivet.

 • Marco Elsafadi, pressebilde

  «New Page» ved Marco Elsafadi

  Styret for Laksovprisen vil med årets utdeling hedre nybrottsarbeidet Marco Elsafadi og New Page har utført overfor utsatt ungdom med problemadferd. Styret vil løfte frem den betydningsfulle innsats de gjør for å ivareta marginalisert ungdoms grunnleggende behov og menneskerettigheter. New Page gir denne gruppen muligheter til å utvikle sitt potensial og bli integrert i samfunnet.

 • Familien Laksov/Scheer før krigen

  Familien Laksov/Scheer før krigen

  Amalie Laksovs far, David Scheer, var russisk jøde og innvandret til Norge fra Reval (i dag Tallinn i Estland) i 1896. Bakgrunnen for at han kom til Norge er uklart, men dette var midt i en periode med stor jødisk emigrasjon fra Tsar-Russland, fortrinnsvis til USA. David tilbrakte først noen år i Kristiania (Oslo) før han dro videre til Ålesund. I Ålesund ble han kjent med Israel Steinfeld, som hadde fire søsken og foreldre i Trondheim.

 • Oslo 1940. F.v: Esther, Carl og Sara Scheer, Amalie og Håkon Laksov

  Familien Laksov/Scheer under krigen

  Da krigen kom til Norge i april 1940, var enken Sara Scheer og barna Amalie, Benjamin og Leonard i Oslo. Esther og Lilly flyttet også til Oslo sommeren samme år. Dermed var kun Carl og Harry igjen i Bergen. De fortsatte å drive Grand Magasin som vanlig, med Carl som disponent, og måtte tilpasse seg de samme vanskelige vilkårene som andre forretningsdrivende under okkupasjonen.