Laksovprisen 2016 går til Cecilie Larsen og Sidsel Lundebø

Amalie Laksovs minnepris til vern om menneskerettighetene 2016 tildeles Cecilie Larsen og Sidsel Lundebø for deres utrettelige og forbilledlige engasjement – «positiv inkludering» – for flyktninger i bergensområdet. Prisen deles ut lørdag 26. november kl. 19.00 i Raftohuset, i etterkant av fakkeltoget på Møhlenpris til minne om jødene som ble deportert under 2. verdenskrig.

De siste årene har nyhetsbildet vært sterkt preget av de grufulle krigs- og terrorhandlingene i Syria og Irak, med mange tusen drepte og store flyktningstrømmer. Høsten 2015 kom et større antall flyktninger til Norge, de fleste av dem fra Syria. Norge var ikke forberedt og det ble iverksatt en rekke akutte tiltak. Såkalte «akuttmottak» ble opprettet over hele landet. Mange uttrykte bekymring over at så mange fremmede skulle plasseres på provisoriske mottak i nærmiljøet. Hadde man nok kunnskap om hvem de var? Det ble omtalt som «flyktningkrisen».

Et av akuttmottakene ble opprettet på Lauvøy på Askøy. Sidsel Lundebø koordinerte det frivillige arbeidet, og mange frivillige ble kjent med de nye beboerne. Mottaket på Lauvøy ble lagt ned etter bare én måned. Da beboerne ble overført til Landås mottak i Bergen, bestemte Cecilie Larsen og Sidsel Lundebø å følge dem videre. Omsorgen ble utvidet til stadig flere beboere på Landås, og etter hvert også for enslige mindreårige på mottak i Åsane. Larsen og Lundebø har gjort en utrettelig innsats for flyktningene med det praktiske rundt bosetting og det å bli kjent med det norske samfunnet. Innsatsen er lagt merke til av Askøy og Bergen kommuner, og Larsen og Lundebø har etablert et godt samarbeid med dem i deres bosettings- og integreringsarbeid. De har også delt sine erfaringer i offentligheten, inkludert NRK. De kaller sitt engasjement «Positiv inkludering».

Styret i Amalie Laksovs Minnefond vurderer Cecilie Larsens og Sidsel Lundebøs engasjement som et klart eksempel på hvordan enkeltindivider på eget initiativ kan forsvare menneskerettighetene i sitt nærmiljø. Med en tydelig stemme understreker de viktigheten og verdien av å være nysgjerrig og bli kjent med og inkludere medmennesker, framfor å forhåndsdømme og stigmatisere.

Amalie Laksov (f. Scheer) Minnefond til vern om menneskerettighetene ble opprettet av Amalie Laksov i 1983 til minne om hennes ektemann Håkon og fire brødre Carl, Benjamin, Harry og Leonard som alle ble drept i Auschwitz 1943. I fondets statutter heter det at prisen skal honorere «personer eller institusjoner som gjennom sin handling, i skrift, tale eller ved kunstnerisk utfoldelse har forsvart menneskerettighetene og motarbeidet rasediskriminering og religionsforfølgelse». Prisen er på totalt kr.50.000.

Program lørdag 26. november:

18.00 Fakkeltoget starter på Møhlenpris (ved Vitalitetssenteret, Wolffs gate 12).
18.45 Fakkeltoget avslutter på Menneskerettighetenes plass ved Raftohuset. Appell v/ ordfører Marte Mjøs Persen.
19.00 Arrangement i Raftohuset i forbindelse med utdeling av årets Laksovpris. Innlegg fra prismottakerne. Musikalske innslag. Arrangementet varer ca. en time.
 

Design & utvikling Sømme

© 2024 Amalie Laksovs Minnefond / Logg inn