Arkiv

Politioverbetjent Hilde Reikrås mottok Laksovprisen 2018 for sin innsats i DARK ROOM-etterforskningen. Seremonien fant sted i Raftohuset.
Amalie Laksovs (f. Scheer) Minnefond til vern om menneskerettighetene har besluttet å tildele Laksovprisen 2018 til politioverbetjent Hilde Reikrås ved Vest politidistrikt for hennes innsats i DARK ROOM-etterforskningen. Prisen deles ut mandag 26. november kl.
Fullt hus under utdelingen av årets Amalie Laksovs (f.Scheer) minnepris til vern om menneskerettighetene til Cecilie Larsen og Sidsel Lundebø for deres engasjement med "Positiv inkludering".
Amalie Laksovs minnepris til vern om menneskerettighetene 2016 tildeles Cecilie Larsen og Sidsel Lundebø for deres utrettelige og forbilledlige engasjement – «positiv inkludering» – for flyktninger i bergensområdet. Prisen deles ut lørdag 26. november kl.
Vi har opprettet en felles Facebook-side med 26. novemberkomiteen.
Amalie Laksovs minnepris til vern om menneskerettighetene gikk i 2014 til Stiftelsen Robin Hood Huset for å hedre stiftelsens arbeid med å yte hjelp til økonomisk vanskeligstilte i Bergen.
Amalie Laksovs minnepris 2014 går til Stiftelsen Robin Hood Huset for å hedre stiftelsens arbeid med å yte hjelp til økonomisk vanskeligstilte i Bergen. Prisen deles ut onsdag 26. november i Raftohuset, i etterkant av fakkeltoget på Møhlenpris.
Laksovprisen 2013 gikk til Aina Heldal Bøe for hennes innsats i Nathan-saken. Prisen ble overrakt tirsdag 26. november i Raftohuset. I forbindelse med overrekkelsen holdt Aina Heldal Bøe et innlegg om sitt engasjement. Det var også opplesning av Jan Erik Vold og sang ved Irene Kanunda.
For å markere at det i 2012 er 70 år siden deportasjonene av jøder fra Bergen arrangerer Amalie Laksovs Minnefond en utstilling i samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek. Utstillingen ble åpnet i Bergen Offentlige Bibliotek 26. oktober av ordfører Trude Drevland.
Det er nå 70 år siden deportasjonen av jøder i Bergen. Dette vil vi markere med en utstilling i samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek. Utstillingen skal åpnes fredag 26. oktober klokka 11 av ordfører Trude H. Drevland.
Laksovprisen 2011 ble overrakt den 26. november til skuespiller og regissør Stig Amdam. Amdam fikk prisen for sitt arbeid med teaterstykket «Et bedre sted», som ble oppført ved DNS vinteren/våren 2011.

Styret for Amalie Laksovs Minnefond vil med denne prisutdeling hedre Stig Amdam for arbeidet med teaterstykket «Et bedre sted», som ble oppført ved DNS vinteren/våren 2011.

Styret for Amalie Laksovs Minnefond vil med årets (2010) utdeling hedre det arbeidet Megafon gjør for vanskeligstilte mennesker.

Styret for Laksovprisen vil med årets utdeling hedre nybrottsarbeidet Marco Elsafadi og New Page har utført overfor utsatt ungdom med problemadferd. Styret vil løfte frem den betydningsfulle innsats de gjør for å ivareta marginalisert ungdoms grunnleggende behov og menneskerettigheter.

Amalie Laksovs far, David Scheer, var russisk jøde og innvandret til Norge fra Reval (i dag Tallinn i Estland) i 1896. Bakgrunnen for at han kom til Norge er uklart, men dette var midt i en periode med stor jødisk emigrasjon fra Tsar-Russland, fortrinnsvis til USA.

Da krigen kom til Norge i april 1940, var enken Sara Scheer og barna Amalie, Benjamin og Leonard i Oslo. Esther og Lilly flyttet også til Oslo sommeren samme år. Dermed var kun Carl og Harry igjen i Bergen.

Design & utvikling Sømme

© 2020 Amalie Laksovs Minnefond / Logg inn